Kỷ niệm 8/3

15/03/2017

 

NHÓM 5:

Câu 4: Đổi mới thi, kiểm tra đánh giá là khâu đột phá vì:

  • Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá có tác động trực tiếp mạnh mẽ đến việc dạy và học, làm thay đổi nhận thức thói quen của thầy và trò, gia đình và xã hội.
  • Việc đổi mới kiểm tra đánh giá không đòi hỏi tốn kém về tài chính đầu tư nhân lực, csvc… dễ tiến hành hơn, khả thi hơn và có tác động và hiệu quả cao hơn.

Câu 5: Những phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh:

  • Các năng lực cần hình thành cho HS:

+ Năng lực tự học.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

+ Năng lực ngôn ngữ và giao tiếp hợp tác.

+ Năng lực tính toán và sử dụng CNTT

+ Năng lực thẩm mĩ và thể chất.

  • Các phẩm chất cần hình thành cho HS:

+ Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước.

+ Nhân ái, khoan dung.

+ Trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

+ Tự lập, tự tin, tự chủ.

+ Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng…

+ Tôn trọng chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ đạo đức.