danh sach

15/03/2017
UBND XÃ TRỰC PHÚ

HTX.SX.KD.NN.DV TÂY ĐƯỜNG

 

LỊCH GIEO CẤY VỤ CHIÊM 2017

 

TT GIỐNG LÚA Tỷ lệ

%

Ngày gieo Tuổi mạ  

Ngày cấy

 

Số dảnh cấy/khóm Số khóm/m2 Lượng gieo giống/m2
Dương lịch Âm lịch Dương lịch Âm lịch
1 Lúa lai, Đưu 527;CT16 (Tạp giao Đưu 527 chủ lực) 10-15 31/1 /2017 đến/2/2/2017 4-6/01/2017 15 15/2/2017 19/1

Đinh Dậu

2 25 – 28 0,2kg/m2
2  Giống thuần: Khang Dân,  Nếp N97, Bắc thơm số 7, TBR 45 Hương biển 3 85- 90 31/1 /2017 đến/2/2/2017 4-6/01/2017 15 15/2/2017 19/1

Đinh Dậu

3-4 28 – 30 0,5kg/m2

 

I.Lượng phân bón cho 1 sào (360m2)

STT Giống lúa
·        Các chi tiết trong thời gian gieo cấy lúa xuân:

 

–          Đại hàn ngày 20 /01/2017 tức ngày 23/12 Bính Thân

–          Lập Xuân ngày 03/02/2017 tức ngày 7/1/2017 âm lịch

–          Mồng một tết nguyên đán Đinh Dậu

Trong đó

P.chuồng (kg) Đạm U rê (kg) Supe lân (kg) Kali

(kg)

1 Tạp giao 300-400 9-10 20-25 5-6
2 Lúa thuần 300-400 8-9 15-20 4-5
Cách bón phân đơn

Bón lót: 100% phân chuồng, phân lân, 50-60% đạm U rê trước khi bừa kép cấy.

Thúc lần 1: Sau cấy từ 10-15 ngày khi lúa bén rễ hồi xanh nhiệt độ thời tiết từ 15 độ trở lên, bón hết số U rê còn lại và 50% Kali.

Thúc lần 2: Khi lúa chuẩn bị đứng cái bón hết lượng Kali.

II.Bón NPK 10-10-5

  • Bón lót: 25kg NPK 10-10-5
  • Bón thúc lần 1 : Từ 5-7 kg Urê
  • Bón thúc lần 2: Từ 5-6 kg Kali

 

Lưu ý:

  • Trước khi ngâm giống phải phơi qua nắng nhẹ từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ để đánh thức phôi tạo tỷ lệ nảy mầm cao.
  • Giống tạp giao ngâm từ 8-12 giờ sau đó đưa ra đãi sạch rồi đem ủ ấm.
  • Thường xuyên kiểm tra tưới nước ấm đủ độ ẩm và nhiệt độ cho hạt giống nảy mầm.
  • Khi hạt giống đủ điều kiện gieo phải thanh mỏng ra để nguội cho mộng chịu giá rồi mới gieo.
  • Làm bùn xong phải để đông bùn mới rắc mộng mạ đỡ chìm, tỷ lệ mũi chông đạt cao hơn.
  • Khi gieo xong nhất thiết dùng linon che phủ chống rét cho mạ chim chuột phá hoại.