Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC PHÚ

Địa chỉ: Xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Yến