Danh mục: Thư viện

danh sach

15/03/2017

UBND XÃ TRỰC PHÚ HTX.SX.KD.NN.DV TÂY ĐƯỜNG   LỊCH GIEO CẤY VỤ CHIÊM 2017   TT GIỐNG LÚA Tỷ lệ % Ngày gieo Tuổi mạ   Ngày cấy   Số dảnh cấy/khóm Số khóm/m2 Lượng gieo giống/m2 Dương lịch Âm lịch Dương lịch Âm lịch 1 Lúa lai, Đưu 527;CT16 (Tạp giao Đưu 527 chủ … Continue reading danh sach